Työvuorosuunnittelua eri toimialoilla pienistä suuriin yrityksiin

Työvuorosuunnittelu SOTE -alalla

TyövuoroVelho soveltuu erinomaisesti sosiaali- ja terveysalan työvuorosuunnitteluun. Erilaiset hoiva- ja palvelualan yritykset ovat suurin asiakasryhmämme. Alalle tyypillinen vuoroluonteinen ja ympärivuorokautinen työ (vuorotyö) on helposti hallittavissa TyövuoroVelhon avulla.

TyövuoroVelho kasvaa yrityksen mukana


Liljanne-koti Oy on Alavudella, eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla toimiva kodinomaisia asumispalveluja tarjoava pienkoti lievästi toimintakyvyltään alentuneille vanhuksille. Yrityksellä on pitkä historia ja kokemus toimialalta vuodesta 1991 lähtien. Vuoden 2009 helmikuussa yritys avasi lisäksi Virtain seudulle Pirkanmaalle yhteisöhoidollista toiminta-ajatusta noudattavan Mertokarin yksikön. Liljanne-koti Oy työllistää yhteensä noin 12 henkilöä, joista noin puolet ovat Alavudella ja puolet Virroilla. Yrityksessä tehdään sekä kolmivuoro- että kaksivuorotyötä.

Liljanne-kodissa Alavudella TyövuoroVelhoa on käytetty vuoden 2007 huhtikuusta alkaen ja myös Mertokarin yksikössä toiminnan alkaessa ohjelma otettiin heti käyttöön.
- Ennen TyövuoroVelhon käyttöönottoa olin tehnyt listat käsin, mikä oli hankalaa ja aikaa vievää. Olin kokeillut kahta muuta työvuorosuunnitteluohjelmaa, mutta ne olivat mielestäni epäkäytännöllisiä ja niiden toimintoja oli vaikea hahmottaa. Esimerkiksi eräässä ohjelmassa työvuorolista tyhjeni itsestään jos unohdin välitallentaa ja suunnittelu täytyi aloittaa aina alusta. Vanhoja työntekijöitä ei myöskään saanut pois listanäkymästä. Eikä kyseisistä yrityksistä oltu yhteydessä myyntipuheiden jälkeen, toimitusjohtaja Riitta-Liisa Mäki muistelee.

Mäki kertoo, että TyövuoroVelhon käyttöönottopäätökseen vaikutti hänen kohdallaan ennen kaikkea myyjä.
- Jarkko Soikkeli opasti meidät alkuun. Ohjelma oli helppo ottaa käyttöön, koska apua sai heti alussa.

Asiakaspalvelua ylitse muiden

TyövuoroVelhon parhaaksi ominaisuudeksi Mäki mainitseekin asiakaspalvelun; TyövuoroVelhoon ei tarvitse soittaa monta kertaa linjan ollessa varattu, koska asiakastuesta soitetaan myös takaisin vastaamattomiin puheluihin.
- Mistään muualta ei saa sellaista asiakaspalvelua enää tänä päivänä. Joku vastaa aina kysymyksiini eikä tarvitse odottaa tuhannen jonoissa. Yrittäjänä minulla ei ole aikaa istua listojen kanssa mahdottoman kauaa, joten arvostan sitä, että voin tarvittaessa soittaa ja kysyä neuvoa ja saan hyvää palvelua.
- TyövuoroVelhossa on valmius vastata asiakkaan kysymyksiin koko ajan. Vaikka ohjelma onkin helppokäyttöinen, kaikkea ei ole pakko opetella itse, sillä voin soittaa. Apua olen saanut aina sitä tarvitessani, Mäki kiittelee.

Mäki kokee TyövuoroVelhon työehtosopimuspohjat merkittäviksi apuvälineiksi.
- Minun ei tarvitse murehtia työehtosopimuksesta, koska se löytyy ohjelmasta.

Hän kehuu myös ohjelmasta löytyviä työsuhdelomakepohjia.
- TyövuoroVelhosta löytyy työsopimus- ja irtisanomislomakepohjat, joiden avulla saan luotua lomakkeet heti niitä tarvitessani. Työsuhdelomakkeiden tekeminen on helppoa; minun ei tarvitse miettiä tuleeko sopimuksesta tai todistuksesta lainmukainen, koska pohjista löytyvät kaikki tarvittavat tiedot.
- Saamme TyövuoroVelhosta myös viranomaistahoille tarvittavat selvitykset, kuten kertymätietoja tehdyistä työtunneista.

Tuttu ohjelma tukena yrityksen laajentuessa

Liljanne-kodin Mertokarin yksikkö avattiin helmikuussa 2009. Mäelle oli itsestään selvää, että TyövuoroVelhoa käytettäisi myös siellä. Uudessa yksikössä TyövuoroVelhon käyttöönotto sujui vaivattomasti, sillä ohjelma oli jo tuttu ja käyttöä oli ehditty opetella rauhassa ajan kanssa.

Mäki suositteleekin, että TyövuoroVelho kannattaa ottaa käyttöön heti yritystoiminnan alkaessa.
- Työntekijöiden palkkaamiset ja sopimukset eivät ole yksinkertaisia, ja ilman kunnollista työajanseurantajärjestelmää tulee ongelmia. TyövuoroVelhon avulla saadaan merkittäviä hyötyjä jo pienissäkin yrityksissä. Ja yrityksen toiminnan laajentuessa TyövuoroVelhon ominaisuudet skaalautuvat mukana ja valmiiksi tutulla ohjelmalla on helppo hallinnoida laajempaakin henkilökuntaa.

Mäki kokee TyövuoroVelhosta saadun hyödyn kasvaneen laajentumisen myötä. Osa työntekijöistä liikkuu yksiköiden välillä, ja ohjelma mahdollistaa työvuorojen suunnittelun samalle henkilölle useampaan eri pisteeseen. Myös selainpohjaisuus saa häneltä kehuja.
- Selainpohjaisuuden ansiosta voin tehdä listoja molemmissa yksiköissä, eikä suunnittelu ole paikkasidonnaista. Minun ei tarvitse ajaa yksiköstä toiseen nähdäkseni työvuorolistat, vaan ne ovat aina saatavilla netin kautta. Kirjanpitäjämme voi myös itse hakea ohjelmasta suoraan tarvitsemansa yhteenvedot ja palkkatodistukset, mikä myös osaltaan helpottaa työntekoamme.

Hän kokee saavansa TyövuoroVelhosta täyden vastineen rahoillensa.
- Missään vaiheessa en ole kokenut, että maksaisin turhasta. Tarvitsemme monikäyttöisen mutta selkeän ohjelman toimintamme hallinnan tueksi. TyövuoroVelhossa työvuorolista on selkeä ja helppo hahmottaa. Ohjelma on luotettava ja taloudellinen alkavalle yritykselle ja soveltuu hyvin myös toiminnan laajetessa.

Mäki suosittelee TyövuoroVelhoa mielellään.
- Olen suositellut TyövuoroVelhoa ja suosittelen jatkossakin. Olen muun muassa kertonut TyövuoroVelhosta meillä avoimien ovien päivässä. Ohjelma soveltuu mielestäni kaikille sosiaali- ja terveysalan yksiköille; sekä yksityisille palveluntuottajille että laitoksille.

www.liljannekoti.fi

Tulostettava versio (pdf)

Työvuorosuunnittelun asiakasesimerkki: Liljanne-koti Oy