Työvuorosuunnittelua eri toimialoilla pienistä suuriin yrityksiin

Seurakuntien työaikasuunnittelu

TyövuoroVelho soveltuu erinomaisesti seurakuntien työvuorosuunnitteluun – sekä jaksotyöhön että tavalliseen päivätyöhön. Seurakuntien työntekijät tekevät töitä usein myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja työvuorot saattavat jakautua useampiin osiin. TyövuoroVelhon avulla on helppoa suunnitella kaikille työntekijöille riittävästi työtunteja ja toisaalta myös varmistaa, että jokaiselle jää riittävästi lepoaikaa.
TyövuoroVelhoa käytti helmikuussa 2015 n. 1 030 yritystä edustaen yli 2 300 toimipaikkaa eri toimialoilta. Helmikuussa ohjelmallamme suunniteltiin yli 40 000 työntekijän työvuorot.VALITSE VASEMMASTA LAIDASTA HALUAMASI TOIMIALA JA LUE LISÄÄ ASIAKKAISTAMME.