Työvuorosuunnittelua eri toimialoilla pienistä suuriin yrityksiin

Apteekkien työvuorosuunnittelu

Apteekkien työvuorosuunnittelu on usein haastavaa; miehityksen on osuttava kohdalleen ja kaikkia työntekijöitä kohtaan täytyy pyrkiä olemaan tasapuolinen. TyövuoroVelho on erinomainen ja järkevä ratkaisu apteekin tarpeisiin.

TyövuoroVelholla ajansäästöä Apteekin työvuorosuunnitteluun


Rovaniemen I Apteekki on Rovaniemen vanhin apteekki ja sitä luotsaa apteekkari Sirpa Orre. Apteekissa työskentelee yhteensä noin 20 työntekijää ja säännöllisesti myös harjoittelijoita sekä farmasian opiskelijoita. Palveluihin kuuluvat kaikki perinteiset apteekkipalvelut.

TyövuoroVelho on ollut Rovaniemen I Apteekin käytössä vuodesta 2007 alkaen. Ennen TyövuoroVelhon käyttöönottoa heillä oli käytössä Excel-pohjainen taulukko, jonne työvuoroja suunniteltiin käsin. Työvuorojaksojen muuttuessa he huomasivat tarvitsevansa työvuorosuunnitteluohjelman, joka helpottaisi työvuorojen suunnittelua ja hallintaa.
- Kohtasimme suuria ongelmia siirtyessämme kolmen viikon työvuorojaksosuunnittelusta neljään viikkoon, muistelee proviisori Anne Kiviniemi.

Proviisoriyhdistyksen sivuilta Kiviniemi löysi kollegan, joka oli käyttänyt TyövuoroVelhoa. Muita työvuorosuunnitteluohjelmia he eivät edes harkinneet kokeilevansa, koska tyytyväinen kollega suositteli Kiviniemelle TyövuoroVelhoa. Päätökseen ottaa ohjelma käyttöön vaikutti myös se, että se toimii internetin kautta.
- Käyttöönotto sujui helposti ja vaivattomasti, sillä TyövuoroVelhon toimitusjohtaja Petteri Nenonen kävi henkilökohtaisesti opastamassa meitä ohjelman käytössä, kertoo Kiviniemi.

Laskuvirheet vähenivät

TyövuoroVelhon avulla voi tehokkaasti eliminoida mahdolliset laskuvirheet. Työvuorolaskelmien teko hoituu nopeasti ja luotettavasti, eikä laskukoneita enää tarvita.
- Työvuorosuunnittelun virheet ovat vähentyneet olemattomiin, Kiviniemi toteaa.

TyövuoroVelhon erityisvahvuuksiin kuuluu myös se, että työehtosopimukset ovat laskelmien pohjana. Ohjelma laskee esimerkiksi suoraan lisiin oikeuttavat tunnit työehtosopimusten mukaan, mitä Kiviniemi pitää hyvänä ja tärkeänä asiana. Arkipyhien aiheuttamat työajanlyhennyksetkin TyövuoroVelho huomioi automaattisesti.

Apteekkien työvuoroissa on usein toistuvuutta. TyövuoroVelhoon voidaan tallentaa oletuspohjia, jotka nopeuttavat työvuorosuunnittelua, koska vuoroja ei tarvitse aina suunnitella alusta alkaen uudestaan.
- Kiertävä vuorolista on helpottanut työvuorojen suunnittelua, Kiviniemi kiittelee.

Työvuoroja voidaan myös suunnitella pitkälle tulevaisuuteen.
- Loma-aikoja ja sijaisuuksia on helppo suunnitella, Kiviniemi kehuu.

Kaikkein suurimman hyödyn TyövuoroVelhon käytössä Kiviniemi kokee saavansa ajansäästössä; heillä työvuorosuunnitteluun käytetty aika on lyhentynyt yli puolella ohjelman myötä.
- Ennen TyövuoroVelhoa käytin viikoittain kokonaisen työpäivän vuorojen suunnitteluun ja laskemiseen. Ohjelman ansiosta siihen menee nykyään vain muutama tunti ja aikaa jää muuhun apteekkityöskentelyyn paljon enemmän, Kiviniemi laskeskelee.

TyövuoroVelho järjesti koulutuskiertueen keväällä 2009

TyövuoroVelhoa on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tähän liittyen TyövuoroVelho järjesti kevään 2009 aikana koulutuskiertueen, jonka yhteydessä tarkasteltiin asiakaskohtaisesti asioita, joita voitaisiin hyödyntää heidän toiminnassaan. Kiviniemi oli myös mukana koulutustilaisuudessa.
- Olin erittäin tyytyväinen koulutuksen sisältöön, hän muistelee kokemuksiaan.

Kiviniemi kehuu myös TyövuoroVelhon asiakastukea, jonne hän on ollut yhteydessä, kun kysyttävää on ilmennyt.
- Asiakastuesta saa aina ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua.

Kiviniemi on tyytyväinen TyövuoroVelhoon ja saamaansa palveluun. Hän suosittelee TyövuoroVelhoa apteekeille ja ylipäänsä isommille työyhteisöille, joissa työvuorolistojen tekeminen voi olla haastavaa.

www.rovaniemen1apteekki.fi/

Tulostettava versio (pdf)

Työvuorosuunnittelun asiakasesimerkki: Rovaniemen I Apteekki