Työvuorosuunnittelua eri toimialoilla pienistä suuriin yrityksiin

Työvuorosuunnittelu kaupan alalla

Kaupan alan työvuorosuunnittelu on usein haastavaa; sesonkivaihtelujen vuoksi työvuorolistat eivät toistu samanlaisina ja myös tasoittumisjaksojen hallinta tuo omat haasteensa. TyövuoroVelhoa käyttämällä voidaan säästää selvää aikaa ja rahaa ja kohdentaa vapautuvat resurssit tehokkaasti.

TyövuoroVelho on helppokäyttöinen ja tehokas ohjelmisto koko ketjun käyttöön


Expert ASA Oy on yksi Suomen suurimmista kodintekniikka-alan erikoisliikeketjuista ollen osa pohjoismaista Expert AS-konsernia. Expert ASA Oy vastaa Suomessa Expertin suurmyymälöiden eli uuden vuosisadan kodintekniikan ostopaikkojen toiminnasta sekä expert.fi-internetmyymälästä.

Yrityksellä on 31 myymälää, työllistäen yli 350 työntekijää ympäri Suomen. TyövuoroVelho on käytössä kaikissa ketjun myymälöissä sekä hallinnossa ja asiakaspalvelussa.
- Ennen TyövuoroVelhon käyttöönottoa työvuorot suunniteltiin toisen verkkopohjaisen ohjelmiston alla tai osaksi jopa käsin. Molemmat vaihtoehdot olivat liian monimutkaisia, kankeita ja hitaita, mikä oleellisesti hankaloitti työvuorosuunnittelua monilta osin, controller Ville Vine muistelee Expert ASA Oy:n työvuorosuunnittelua ennen TyövuoroVelhoa.

”Arvostamme hyvää palvelua ja tarjoamme sitä myös itse”

TyövuoroVelho on ollut käytössä Expert ASA Oy:ssä vuoden 2008 lopulta asti.
- Olimme tutkineet muutamia vaihtoehtoja saamiemme suositusten ja oman tutkimuksen perusteella. Velho vakuutti meidät helppokäyttöisyydellään ja monipuolisuudellaan. Toimittajan asiantuntijuus ja palvelualttius olivat myös avainasemassa, kun valitsimme työvuoro-ohjelmistoamme, Vine kertaa ohjelmiston käyttöönottopäätökseen vaikuttaneita tekijöitä.

TyövuoroVelhon käyttöönotto sujui vaivattomasti ohjelmiston helppokäyttöisyyden ja TyövuoroVelhosta saadun opastuksen ansiosta.
- Velho tuntui helpolta omaksua käyttöön ja myös tarpeeksi yksinkertaiselta opetettavaksi useille työvuorosuunnittelijoillemme. Osa muista vaihtoehtoisista ohjelmistoista olisi ollut liian monimutkaisia ottaa käyttöön. Saimme myös Velhon suunnalta erittäin hyvän ja kattavan opastuksen, Vine kiittää.

TyövuoroVelhon parhaiksi ominaisuuksiksi hän mainitseekin helppokäyttöisen suunnittelutoiminnon sekä nopean ja asiantuntevan asiakastuen.
- Olemme saaneet aina tarvittaessa nopeasti apua ongelma- ja neuvontatilanteisiin. Arvostamme hyvää ja nopeaa palvelua, sillä haluamme tarjota vastaavia asioita myös omille kodintekniikan asiakkaillemme, Vine painottaa.

Helppokäyttöisyys mahdollistaa vastuun jakamisen

Hän kokee Expert ASA Oy:n työvuorosuunnittelun tehostuneen huomattavasti TyövuoroVelhon ansiosta. Kun varsinaiset työvuorolistat saadaan luotua nopeasti ja vaivattomasti, esimiehille jää enemmän resursseja myös työntekijöiden toiveiden huomioimiseen.
- Työvuorosuunnittelu on nopeutunut ja helpottunut monelta osin. Suunnittelun nopeutumisen myötä työvuorojen seurantaan ja vaihtoehtoisten suunnittelumallien tarkasteluun on jäänyt enemmän aikaa, mikä näkyy osittain myös työntekijöiden omien työvuoroehdotusten entistä parempana huomioonottamisena, Vine kuvailee.

Ketjutasolla suunnitteluvastuu jakautuu useille esimiehille. Tämän vuoksi käytettävän ohjelmiston on oltava helppokäyttöinen, jotta myymäläpäälliköt ja tarvittaessa heidän sijaisensakin pystyvät hoitamaan työajanhallinnan lyhyelläkin perehdytyksellä.
- Suunnittelun tekninen helppous on tarjonnut mahdollisuuden antaa työvuorosuunnitteluvastuuta helpommin laajemmalle taholle ilman pitkäaikaista koulutusta, Vine kehuu ohjelman käytettävyyttä.

TyövuoroVelho avuksi tasoittumisjaksojen hallintaan

Kaupan alalla tyypillinen alakohtainen haaste on tasoittumisjaksojen hallinta. Ilman toimivia ratkaisuja se vie helposti aikaa muilta keskeisimmiltä tehtäviltä. Vine kokeekin TyövuoroVelhon auttaneen heitä tässä haasteessa.
- TyövuoroVelho on auttanut hyvin työvuorojen hallinnassa tasoittumisjaksoilla, joiden seuraamiseen ei meillä ollut tarpeeksi hyviä apuvälineitä aiemmin. Tämä on merkittävä tekijä henkilöstökulujen hallinnassa, Vine tietää.

Vaivattomuutta ja nopeutta

TyövuoroVelhon käyttö tehostaa yrityksen työajanhallintaa ketjutasolla monella tapaa.
- Työntekijätietoja, työhistoriaa ja muita tietoja on helppo hallita Velhon sisällä. Myös henkilöstöjohdon on helppo seurata työvuoroja Velhon välityksellä eri työpisteissä ja tätä kautta henkilöstötoimintaa ja työn aikataulutusta voidaan kehittää helpommin oikeaan suuntaan, Vine luettelee ohjelmiston etuja ketjutasolla.
- TyövuoroVelhoa voisi varmasti suositella erityisesti PK-yrityksille monillakin eri toimialoilla sen hyvän hallittavuuden ja helppokäyttöisyyden takia myös kohtuullisen isoillakin työntekijämäärillä.

Expert ASA Oy:ssä ollaan erittäin tyytyväisiä valittuun työvuorosuunnitteluohjelmistoon.
- Velhon käyttöönotto toi vaivattomuutta ja nopeutta työvuorosuunnitteluun ja mahdollisti ison työntekijämäärän tehokkaan työvuorojen hallinnan ja seurannan, Vine tiivistää mielipiteensä.

www.expert.fi

Tulostettava versio (pdf)

Työvuorosuunnittelun asiakasesimerkki: Expert ASA Oy