Toimialaa koskevia työehtosopimuksia TyövuoroVelhossa


  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES); jaksotyöaika ja yleistyöaika
  • Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus (PTYTES); jaksotyöaika ja yleistyöaika
  • Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus
  • Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
  • Suun terveydenhoitohenkilöstöä koskeva työehtosopimus
  • Terveyspalvelualan työehtosopimus
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Työvuorosuunnittelun asiakkaita | Sosiaali- ja terveysala