Tukea työvuorojen suunnitteluun


Työvuorosuunnittelu-näkymässä työvuoroja voidaan raahata hiirellä työntekijältä toiselle ja kaikki työvuorosuunnittelua tukevat laskennat tms. toiminnot tapahtuvat reaaliajassa.
Kuva: Työvuorojen suunnittelunäkymä

Työvuorokohtaisten vahvuuksien seuranta

Vahvuuksien seurannan avulla voidaan tarkastella eri työvuoroissa olevaa miehitystä. Näin voidaan varmistaa, että resurssit kohdistuvat oikein; paikalla on tarpeeksi työntekijöitä ja toisaalta vältetään myös mahdollinen ylimiehitys.

Oletuspohjat ja kiertävät työvuorolistat

Jos yrityksen työvuoroissa on toistuvuutta,TyövuoroVelhoon voidaan luoda valmiita oletuspohjia tai kiertäviä työvuorolistoja, joiden avulla työvuorosuunnittelu nopeutuu ja tehostuu entisestään, eikä vuoroja tarvitse aina suunnitella alusta asti uudelleen.

Laskuvirheiden eliminointi

TyövuoroVelhon avulla voit eliminoida mahdolliset laskuvirheet. Kun työvuorot on kirjattu ohjelmaan, TyövuoroVelho pitää luotettavaa huolta laskelmista ja voit unohtaa laskukoneet ja muistilaput.

Tase ja tavoitetyöaika

TyövuoroVelhon avulla on helppoa seurata työntekijöiden tavoitetyöaikaa halutuilla jaksoilla ja varmistaa, että työntekijöille suunnitellaan sopivasti työtunteja. Tase-toiminto pitää huolen työaikapankin saldon seurannasta / tasoitusjakson tilanteesta. Se mahdollistaa myös aikahyvitysten hyödyntämisen ja toimialasta riippuen myös erilaisia vuorolisiä voidaan hyvittää vapaa-aikana.