Korkea asiakastyytyväisyys


Asiakastyytyväisyys on toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä, minkä vuoksi kehitämme palvelujamme jatkuvasti asiakkailtamme saamamme palautteen perusteella. Viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn toteutimme marraskuussa 2017. Saamamme palaute oli kokonaisuudessaan erinomaista, mikä vahvistaa sen, että olemme onnistuneet tuotekehityksessä ja palvelussa asiakkaidemme toivomalla tavalla. Yhteenvetona tuloksista voimme todeta, että kyselyyn vastanneet ovat tyytyväisiä ohjelmaan: TyövuoroVelho koetaan selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, käyttäjien tarpeita vastaavaksi työvuorosuunnittelu- ja työajanhallintaohjelmistoksi, jota asiakkaat suosittelevat mielellään myös kollegoilleen. Myös TyövuoroVelhon asiakastuki sai runsaasti positiivista palautetta laadukkaasta ja asiantuntevasta palvelusta.

TyövuoroVelhon ostopäätökseen yleisimmin vaikuttavia tekijöitä ovat ohjelman helppokäyttöisyys, selkeys, ajansäästö, selainpohjaisuus, hyvä hinta-laatusuhde ja soveltuvuus yrityksen käyttötarpeisiin. Ostopäätökseen vaikuttavat usein myös ohjelman monipuolisuus, tes-tulkinnat ja yhteensopivuus palkanlaskennan ohjelmistojen kanssa. Myös koekäyttömahdollisuus koetaan tärkeäksi.