Korkea asiakastyytyväisyys


Asiakastyytyväisyys on toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä, minkä vuoksi kehitämme palvelujamme jatkuvasti asiakkailtamme saamamme palautteen perusteella. Viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn toteutimme marraskuussa 2015. Saamamme palaute oli kokonaisuudessaan erinomaista: tulokset olivat parantuneet joka osa-alueella edellisvuodenkin hyvistä tuloksista, mikä vahvistaa sen, että olemme onnistuneet tuotekehityksessä ja palvelussa asiakkaidemme toivomalla tavalla. Yhteenvetona tuloksista voimme todeta, että kyselyyn vastanneet ovat tyytyväisiä ohjelmaan: TyövuoroVelho koetaan selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, käyttäjien tarpeita vastaavaksi työvuorosuunnittelu- ja työajanhallintaohjelmistoksi, jota asiakkaat suosittelevat mielellään myös kollegoilleen. Myös TyövuoroVelhon asiakastuki sai runsaasti positiivista palautetta laadukkaasta ja asiantuntevasta palvelusta.

TyövuoroVelhon ostopäätökseen yleisimmin vaikuttavia tekijöitä ovat ohjelman helppokäyttöisyys, selkeys, ajansäästö, selainpohjaisuus, hyvä hinta-laatusuhde ja soveltuvuus yrityksen käyttötarpeisiin. Ostopäätökseen vaikuttavat usein myös ohjelman monipuolisuus, tes-tulkinnat ja yhteensopivuus palkanlaskennan ohjelmistojen kanssa. Myös koekäyttömahdollisuus koetaan tärkeäksi.