Ketjut ja isot yritykset

Suurissa yrityksissä työvuorosuunnittelu on usein monimutkaista; vuoroja tehdään eri toimipisteissä, ja myös työvuorosuunnittelijoita on useita. Jotta työajan ja henkilöstön hallinta olisi selkeää ja toimivaa, yritys tarvitsee tehokkaan työkalun. TyövuoroVelho on erinomainen ratkaisu haasteeseen.

Nopeaa ja helppoa seurantaa ketjutasolla

Tiedon saatavuus ketjutasolla on nopeaa ja helppoa. Eri yksiköiden tiedot saadaan esiin hiirtä klikkaamalla ja selainpohjaisuuden ansiosta tietoihin tehdyt muutokset päivittyvät järjestelmään välittömästi.

Useat toimipisteet

Työvuoroja voidaan suunnitella joustavasti eri toimipisteisiin ja työntekijöiden vaihtelu eri toimipisteiden välillä on helppoa ja selkeää.
Prosessikaaviossa on hahmoteltu miten TyövuoroVelho skaalautuu ja miten sitä voidaan hyödyntää useita toimipaikkoja käsittävien yritysten eri tasoilla ja toiminnoissa työvuorosuunnittelusta - palkanlaskentaan ja henkilöstöhallintoon
TyövuoroVelhon prosessikuvaus: Useita toimipaikkoja käsittävän yrityksen eri tasot ja toiminnot
> Tulosta TyövuoroVelho - työvuorosuunnittelun prosessikuvaus (pdf)

Eri käyttöoikeustasoja

Jokaiselle TyövuoroVelhon käyttäjälle voidaan määritellä omat käyttöoikeudet ja muun muassa rajata, minkä työryhmien tietoja kukin näkee. Myös työntekijöille voidaan antaa lukuoikeudet ohjelmaan, jotta he voivat tarkastella työvuorojaan, tai yrityksen niin halutessa myös jättää työvuorotoiveita tai kirjata itse toteutuneet työaikansa.

Työntekijätietojen hallinta

TyövuoroVelho toimii erinomaisesti myös aloilla, joissa työntekijävaihtuvuus on suurta. Uusien työntekijöiden lisääminen ohjelmaan on helppoa ja nopeaa, ja ohjelmasta löytyvien valmiiden työsopimus-, työtodistus- ja muiden lomakepohjien avulla henkilöstöhallinta on tehokasta ja järjestelmällistä.

Sisäinen viestintä

TyövuoroVelhon etusivua voi käyttää sisäisenä ilmoitustauluna, jolloin tärkeät viestit ovat aina henkilökunnan nähtävissä ohjelmaan kirjauduttaessa. Viesti tavoittaa myös ketjutasolla kaikki tarvittavat käyttäjät ja näin vältytään ylimääräiseltä sähköpostien lähettelyltä.