Työelämä on kovassa muutoksessa ja yhä enemmän töitä tehdään paikasta riippumattomasti. On monia työpaikkoja, joissa ei enää leimata työaikaa sisään ja ulos fyysisessä toimipaikassa, vaan työ voi olla liikkuvaa, osittain tai kokonaan etätyötä ja niin edelleen. Toisaalta työajanseuranta on kuitenkin lakisääteinen velvoite työnantajalle, joten senkin on muututtava työelämän mukana.

TyövuoroVelhon Kellokortti-lisäpalvelu on kätevä tapa tehdä työaikaleimauksia paikasta riippumatta, koska se liikkuu mukana älypuhelimessa.

Voiko älypuhelinleimauksiin luottaa?

Moni työnantaja saattaa miettiä olisiko älypuhelimella toimiva kellokortti hyvä vai huono vaihtoehto. Se voi herättää kysymyksiä, miten luotettavia leimaukset ovat, kun ne ovat tehtävissä puhelimella.
Mitä jos leimaus suoritetaankin jo ennen työpisteelle saapumista tai jo sieltä poistuttua?
Entä voidaanko asiakkaalle todistaa, että työntekijä on aidosti ollut kohteessa leimatun aikavälin?

TyövuoroVelhon Kellokorttiin on saatavilla paikannuspalvelu, joka mahdollistaa sijainnin seurannan. Näin ollen voidaan olla varmoja siitä, että leimaukset on suoritettu siellä, missä niiden pitääkin. Tällä tavalla voidaan myös esimerkiksi asiakkaalta laskutettaessa tarkistaa tehdyt työtunnit ja todentaa, missä ne on tehty.

Leimauksien jälkeen työaikakirjaukset menevät esimiehelle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen niihin voidaan vielä tehdä korjauksia. Tämän jälkeen tehdyt tunnit siirtyvät suoraan palkanlaskentaan. Näin ei tarvita erillisiä tuntikirjauslippulappusia, excel-taulukoita tai vastaavia, joista tiedot täytyy vielä erikseen koostaa palkanlaskentaa varten.

Fyysinen leimauspiste edullisesti

Kellokortti sopii myös silloin, kun leimauspiste tarvitaan fyysisesti toimipaikalle. TyövuoroVelhon Kellokorttia voidaan käyttää sekä älypuhelimien kautta, että yhdellä päätelaitteella esimerkiksi tabletilla, joka on kiinnitettynä työpisteen seinään. Se on huomattavasti edullisempi ratkaisu, kuin kalliit leimauslaitteet. Huomaathan, että Kellokortti on lisäpalvelu, joka on liitettävissä TyövuoroVelho-työvuorosuunnitteluohjelmaan.

Liisa O’Carroll

Asiakkuusjohtaja Liisa O’Carroll on kokonaisvastuussa työaikaratkaisujen myynnin toiminnasta. Omimmillaan Liisa on myynnin kehittämistehtävissä ja asiakastyytyväisyyden hallinnassa.