Työvuorosuunnitteluohjelmistoa myydessä tulee yhä näinäkin päivinä vastaan yrityksiä, joissa työvuorolistat on tehty manuaalisesti. Tarve ohjelmistolle on yleensä selkeästi olemassa: monissa tilanteissa työvuorosuunnittelija tarinallaan kuin huutaa ohjelmistoa avukseen, mutta toiminnallaan vaientaa huutonsa kieltäytymisen muodossa, koska kynnys uuteen siirtymiselle saattaa tuntua suurelta, jopa ylivoimaiselta. Muutosvastarinta elää meissä voimakkaana: vaikka itse haluaisimmekin uudistaa toimintatapojamme ja tietäisimme miksi, silti vähintäänkin alitajuisesti saatamme taistella omia tarpeitamme vastaan pysyäksemme omalla mukavuusalueellamme.

Tämä blogikirjoitus listaa kolme yleistä myyttiä, jotka saattavat estää työvuorosuunnitteluohjelmiston hankintapäätöksen tekemisen. Tunnistatko itsesi näistä ajattelutavoista?

Myytti 1: ”Ohjelmistot ovat monimutkaisia”

Yleensä tarvetta ja kiinnostusta työvuorosuunnitteluohjelmistoa kohtaan on, mutta ohjelmistot koetaan monimutkaisiksi, ja siksi yhä tänäkin päivänä moni yritys hoitaa työvuorosuunnittelun ja työajanseurannan paperilla. Samalla menetetään kallista työaikaa yrityksen ydinbisneksen saralla, kun kohdistetaan resurssit vanhanaikaisiin menetelmiin.

TyövuoroVelhon käyttöönoton onnistumisen kannalta tärkein asia on itse asiassa päätöksenteko: kun päätös on tehty, tuoteasiantuntija esittää tarvittavat kysymykset ja auttaa asiakkaan alkuun ohjelman käytössä. Asiakkaan täytyy ainoastaan ottaa vastaan annetut ohjeet ja sitoutua uuteen ohjelmaan. Itse peruskäyttö on helppoa ja rutiini siihen kehittyy nopeasti, kun vain sitoutuu valintaansa. Tuoteasiantuntija on asiakkaan tukena koko käyttöönottoprosessin ajan. Usein käyttäjä itsekin melko nopeasti huomaa käytön helppouden ja ilahtuneesti kommentoi, että ohjelma ei ollut ollenkaan niin vaikea kuin mitä hän oli kuvitellut.

Myytti 2: ”On halvempaa suunnitella työvuorot paperille”

Monesti ohjelmiston puutetta perustellaan myös kustannussyillä: on halvempaa suunnitella työvuorot paperille. Mutta onko asia oikeasti näin? Työvuorot suunnittelee yleensä esimies- tai avainasemassa oleva henkilö, jonka työaika voi olla rahallisesti hyvinkin kallista, kun suhteutetaan manuaaliseen työvuorosuunnitteluun käytetty aika henkilön tuntipalkkaan, verrattuna ohjelmiston kustannuksiin ja sitä kautta säästettyyn työaikaan. TyövuoroVelhoa käyttävistä uusista asiakkaista valtaosa kokee työvuorosuunnitteluun käytettävän ajan vähentyneen ohjelmiston käyttöönoton myötä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen avainhenkilöille jää enemmän aikaa kohdistaa työpanoksensa yrityksen ydintoimintoihin.

Myytti 3: ”Ollaanhan me pärjätty tähänkin asti”

Pärjätty ehkä, mutta onko tavoite ainoastaan pärjätä, vai kenties menestyä? Jos asiat on tähän asti tehty tietyllä tavalla, sen ei koskaan pitäisi tarkoittaa sitä, että koko tulevaisuus on jo ennalta sinetöity. Kuten yritys itsessäänkin joutuu ja saa vuosien saatossa kasvaa ja kehittyä – osittain ulkopuolisten ja osittain sisäisten tekijöiden sanelemana – sama mahdollisuus tulisi antaa myös yrityksen toimintatavoille ja -prosesseille.

Ei myöskään kannata jäädä odottamaan aikaa, jolloin ei enää pärjätä. Ohjelmistoratkaisut olisi järkevää katsoa kuntoon silloin, kun paletti on muilta osin selkeä. Muutosten ja mahdollisen kasvun myötä, pöydällä on silloin väistämättä paljon muitakin asioita. Kun valitset TyövuoroVelhon, se kasvaa mukanasi yrityksen kaikissa vaiheissa, skaalautuen muutaman työntekijän yrityksestä aina jopa tuhansien työntekijöiden tarpeisiin.

Menestytään siis yhdessä!

Liisa O’Carroll

Asiakkuusjohtaja Liisa O’Carroll on kokonaisvastuussa työaikaratkaisujen myynnin toiminnasta. Omimmillaan Liisa on myynnin kehittämistehtävissä ja asiakastyytyväisyyden hallinnassa.