Integraatioilla tehostat työvuorosuunnittelua ja säästät henkilöstösi aikaa

TyövuoroVelhon rajapinnat mahdollistavat integraatiot suosituimpiin palkka-, taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin.

Integraatiot vähentävät virheitä ja säästävät työaikaasi

Kun yritys ja työntekijöiden määrä kasvaa niin myös työvuorosuunnitteluohjelman tarpeet muuttuvat. TyövuoroVelho skaalautuu isojen yritysten tarpeeseen erilaisten integraatioiden avulla.

Integraatiot voidaan toteuttaa kaksisuuntaisina. Yleisin integraatio on palkkalajitapahtumien siirto TyövuoroVelhosta palkkaohjelmaan. Lisäksi olemme tehneet kymmeniä henkilötieto- ja poissaolosiirtoja HR-ohjelmistosta TyövuoroVelhoon sekä tarvittaessa toiseen suuntaan. Myös työvuorojen siirtoja toteutetaan useisiin eri ohjelmiin.

Vakioidut palkkalajiliittymät helposti käyttöön

Palkkaliittymällä siirretään TyövuoroVelhosta työntekijälle muodostuneita lisiä ja korvauksia palkkajärjestelmään palkanmaksua varten. Palkkaliittymän saat nopeasti ja helposti käyttöön ilman lisäkustannuksia ja isoa integraatioprojektia. Palkkatapahtumien siirtoa varten tarvitaan palkkaohjelmassa käytettävät palkkalajit. Myös poissaolot ja vuosilomat on mahdollista siirtää.

Palkkalajisiirtoja olemme tehneet muun muassa seuraaviin ohjelmiin: Mepco, Procountor, Lemonsoft, Econet, Maestro, Fivaldi, Emce, Netvisor, Personec W, Populus, Sonet, Zalaris, Visma Payroll, Tikon ja Fennoa.

Liittymiä on mahdollista toteuttaa myös räätälöinteinä manuaalisesti tai ajastettuna SFTP-palvelimella. Integraatiot suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Erilaisia käytössä olevia integraatioita

Henkilötiedot

Henkilötietoliittymässä siirretään asiakkaan HR- ja/tai palkkajärjestelmästä henkilötiedot TyövuoroVelhoon. Integraatiolla siirretään oleellisimmat työntekijän perus- sekä työsuhdetiedot.

Henkilötietoliittymiä olemme toteuttaneet seuraaviin ohjelmiin: Mepco, Sympa, Workday

Poissaolojen ja vuosilomien siirto TyövuoroVelhoon

Liittymässä siirretään poissaolotietoja ja vuosilomatietoja TyövuoroVelhoon.

Poissaololiittymiä olemme toteuttaneet seuraavista ohjelmista: Mepco, Sympa

Työvuorotapahtumien siirto

TyövuoroVelhosta on mahdollista siirtää työvuorotietoja muihin järjestelmiin (esimerkkinä raportointijärjestelmä). Työvuorojen siirrossa on mahdollista siirtää suunniteltuja ja/tai jo toteutuneita työvuoroja.

Työvuorotietojen siirto voidaan rakentaa myös järjestelmästänne TyövuoroVelhoon päin.

Työvuorojen siirtoja olemme toteuttaneet esimerkiksi seuraaviin ohjelmiin: Nursebuddy, Domacare, QlickSense, QlickView, Zoined

 

*Yllä olevat integraatiot ovat esimerkkejä mahdollisuuksista. Arvio toteutuksesta ja kustannuksista saatavilla erikseen.

Back to top