Meillä TyövuoroVelholla on asiakkaita monilta eri toimialoilta. Useimmiten Velhon käyttö ei ole asiakkaamme työntekijöiden pääasiallinen työ vaan työvuorosuunnittelu on vain yksi osa isompaa kokonaisuutta. Asiakkaiden todellinen asiantuntijuus liittyy aivan muuhun, esimerkiksi asiakaspalveluun tai hoivatyöhön. Me puolestaan TyövuoroVelholla olemme oman ohjelmistomme asiantuntijoita ja välitämme ohjelmamme osaamistamme asiakkaillemme eri tavoin, tyypillisimmillään koulutuksien kautta.

Asiakkaan tarve koulutukselle voi nousta esille erilaisissa tilanteissa, mutta usein koulutuksen tarpeeseen havahdutaan ohjelmiston käyttöönottovaiheessa. Asiakas miettii, miten ohjelmiston käyttö työntekijöille jalkautetaan, tarvitaanko koulutusta ja ketä kannattaa kouluttaa. TyövuoroVelhon käyttöönottoprosessiin kuuluu pääkäyttäjän ja työvuorosuunnittelijan kouluttaminen. Ohjelmiston käyttö saadaan alkuun ohjatusti tuoteasiantuntijan opastamana ja ohjelmiston toiminnot tulevat heti alusta lähtien monipuoliseen käyttöön. Koulutuksella voidaan vähentää inhimillisten virheiden määrää ja tuoda esille juuri ne ominaisuudet, jotka tekevät kyseisen käyttäjän työskentelystä mahdollisimman sujuvaa.

Jokainen meistä suhtautuu uuden oppimiseen omalla tavallaan. Käyttöönottovaiheessa osalle työntekijöistä voi uusi ohjelmisto olla tuttu entuudestaan, esimerkiksi aiemmasta työpaikasta. Osa voi suhtautua ohjelmiston käyttöön varovaisemmin ja epäilevästi. Ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä voidaan jopa törmätä muutosvastarintaan. Koulutuksella voidaan vastata myös muutoksen tuomiin haasteisiin, kun koulutuksessa huomioidaan työntekijöiden erilaiset tarpeet ja lähtökohdat ohjelmiston käytölle. Työntekijän osaamisella on vaikutusta siihen, miten tehokkaasti hän pystyy hyödyntämään käytössä olevia työkaluja. Osaamisen tunteella on puolestaan vaikutusta siihen, miten myönteisesti suhtaudumme työhömme ja miten ammattitaitoisia koemme olevamme. Koulutuksella on siis paikkansa, ei pelkästään tuotteen ominaisuuksien oppimisen kannalta.

Käyttöönotto on vasta alku ohjelmiston todelliselle päivittäiselle käytölle. Päivittäisen käytön myötä voi nousta esille tarve lisäkoulutukselle. Ohjelmiston peruskäyttö voi olla jo rutinoitunutta ja halutaan oppia käyttämään ohjelmistoa laajemmin ja syvällisemmin. Ohjelmiston päivitys voi myös luoda tarpeen koulutukselle, kun uusi ominaisuus halutaan ottaa käyttöön hallitusti ja tehokkaasti. Aikaa ei kulu turhaan pyörittelyyn ja työntekijät pystyvät keskittymään varsinaiseen työhön. Virheiden ja hukkaan tehtyjen työtuntien määrä vähenee, jolloin työn tehokkuuskin paranee.

Koulutus kannattaa siis useammastakin syystä ja sen järjestämiseen tulisikin olla mahdollisimman pieni kynnys. TyövuoroVelhon etäkoulutuksen järjestäminen ei vaadi suuria ponnisteluja; asiakkaan kanssa sovitaan aika, jolloin hänen on mahdollista istahtaa tietokoneen ja puhelimen ääreen ja kouluttajamme ottaa yhteyttä sovittuna aikana. Noin tunnin sessiossa pystytään käymään läpi yksi isompi kokonaisuus tai pureutumaan muutamaan käyttäjän esille nostamaan aiheeseen.

Keväisin ja syksyisin järjestämme koulutuskiertueen, jolla pyritään siihen, että asiakkaillamme koulutuksen järjestäminen olisi helppoa ja koulutuksen kustannukset pysyvät maltillisina, kun kouluttajamme jalkautuvat keväisin Accountorin toimistoille eri puolille Suomea ja syksyisin asiakkaiden tiloihin pitämään koulutuksia. Koulutukset ovat aina asiakaskohtaisia ja niissä käydään läpi asiakkaan tarpeista nousseita asioita.

Kevään KoulutusTourimme lähestyy ja koulutuksiin ilmoittautuminen on käynnissä 6.4.2018 asti. Tutustu aikatauluun ja varaa paikkasi. Vanha sananlaskukin sanoo, ei oppi ojaan kaada. Koulutuksissa nähdään!