Työvuorosuunnittelu kunta-alalle

TyövuoroVelho soveltuu erinomaisesti kunta-alan organisaatioille, kuten kirjastoille, päiväkodeille, koulunkäynninavustajille, pelastuslaitoksille ja erilaisille sote-alan yksiköille. 

TyövuoroVelho on näppärä, selainpohjainen työvuorosuunnitteluohjelma, jolla varmistat riittävän miehityksen kaikkina aikoina. Oletuspohjat helpottavat toistuvien vuorojen suunnittelussa. Kun aikaa jää työvuorosuunnittelulta, voit kohdentaa sen tärkeämpiin tehtäviin. 

Ohjelmasta löytyy valmiina seuraavat alakohtaiset työehtosopimukset:  KVTES (jakso-, yleis- ja toimistotyöaika) ja AVAINTES.

Tilaa demo!

TyövuoroVelho soveltuu laajasti erilaisille kunta-alan toimijoille

Kirjastot

TyövuoroVelho on oiva ratkaisu kirjastojen työvuorosuunnitteluun ja työajanseurantaan. Ohjelmistossa on kirjaston työvuorosuunnittelua tukevia ominaisuuksia, kuten vahvuuslaskenta, jonka avulla nähdään, että vuorossa on aina riittävä miehitys. Kellokortti-lisäpalvelun avulla voidaan myös leimata tehdyt työtunnit reaaliajassa.

Päiväkodit

TyövuoroVelho soveltuu mainiosti päiväkotien työvuorosuunnittelun työkaluksi. Ohjelmiston avulla on helppo varmistaa, että joka vuorossa on aina riittävä miehitys. Tarvittaessa miehitystä voidaan tarkastella jopa tuntitasolla.

Koulunkäynnin ohjaajat

TyövuoroVelho on toimiva ratkaisu koulunkäynnin ohjaajien työvuorosuunnitteluun. Vuoroon voidaan liittää lisätietoja, kuten esimerkiksi luokkahuone tai päivään liittyvät lisähuomiot. Työntekijöille voidaan tarvittaessa antaa mobiilitunnukset, jolloin jokainen voi tarkastella omia työvuorojaan suoraan älypuhelimelta.

Pelastuslaitokset

TyövuoroVelho ratkaisee erinomaisesti pelastuslaitosten ja muiden ensihoitopalveluja tuottavien organisaatioiden työvuorosuunnittelutarpeet. Ohjelmistosta nähdään miehitys työvuoroittain, tarvittaessa jopa tuntitasolla. TyövuoroVelho mahdollistaa erinomaisesti myös erilaiset vuorokierrot tai toistumat.

Hoivapalvelut

TyövuoroVelho on toimiva ratkaisu erilaisille sote-alan yksiköille, kuten hoivakodeille ja kotihoidon palveluntarjoajille. Ohjelmiston avulla voidaan hallinnoida nopeastikin muuttuvia työvuoroja, ja reaaliaikainen työvuorolista mahdollistaa aina ajantasaisen työvuorolistanäkymän.

Lastensuojelu

TyövuoroVelho on toimiva ratkaisu lastensuojelulaitosten työvuorosuunnitteluun. TyövuoroVelhon avulla voidaan hallinnoida nopeastikin muuttuvia työvuoroja, ja reaaliaikainen työvuorolista mahdollistaa aina ajantasaisen työvuorolistanäkymän.

Kunta-alan toimijat hyötyvät TyövuoroVelhon seuraavista ominaisuuksista:

Selainpohjainen ohjelma

Selainpohjainen ohjelma on helppo ottaa käyttöön, sillä erillisiä asennuksia ei tarvita. Toimii missä ja milloin vain internet-yhteyden avulla.

Työntekijän mobiilitunnukset

Mobiiliversion avulla työntekijän voi osallistaa prosessiin haluamallaan laajuudella. Kellokortti-lisäpalvelun avulla leimaus onnistuu myös mobiilisti.

Tehokasta työvuorosuunnittelua

Toistuvat vuorot on tehokasta suunnitella oletuspohjien avulla.

Riittävä miehitys

Vahvuuslaskurien ansiosta pystytään tarkastamaan, että jokaisessa vuorossa on aina riittävä miehitys.

Tasapuolisuus työvuoroissa

Ohjelman avulla voidaan varmistaa, että vuorot jakautuvat tasapuolisesti työntekijöiden kesken.

Helppoa raportointia

Raportteja voi rajata tarpeen mukaan sekä organisaation että työntekijöiden taustatietojen mukaan.

Miksi sinun tulisi valita TyövuoroVelho?

 • Käytössäsi on oikea määrä – oikeita henkilöitä – oikeassa paikassa – oikeaan aikaan.
 • TyövuoroVelho auttaa sinua laittamaan tehdyt ja tulevat työtunnit järjestykseen.
 • Säästät työvuorosuunnittelussa selvää aikaa ja voit kohdentaa vapautuvat resurssit oman tehtävän kannalta keskeisiin ydintoimintoihin.
 • Selaimen kautta käytettävällä TyövuoroVelho-ohjelmalla voit suunnitella ja tarkastella työvuoroja joustavasti juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Sähköistät ratkaisun avulla koko prosessin työvuorosuunnittelusta palkanlaskentaan.
 • TyövuoroVelhon näppärä mobiiliversio työntekijöille antaa mahdollisuuden osallistaa työntekijät mukaan suunnitteluun.
 • Kellokortti-lisäpalvelu mahdollistaa työajan leimaukset paikasta riippumatta.

Selainpohjainen kellokortti työajan kirjaamiseen

 • TyövuoroVelhoon on saatavilla lisäpalveluna kellokorttipalvelu, joka on sähköinen työajankirjaussovellus.
 • Työntekijä voi leimata itsensä sisään ja ulos vuoron päätyttyä puhelimellaan kätevästi esimerkiksi etätyössä tai liikkuvassa työssä.
 • Kellokortti toimii selaimen kautta eikä vaadi erillisiä asennuksia.
 • Toteutuneet työtunnit siirtyvät TyövuoroVelhoon leimausten perusteella.
 • Työntekijä pääsee tarkastelemaan myös aiempia leimauksiaan.
 • Kellokortin avulla hoituu myös lakisääteinen työaikakirjanpito.

Tilaa TyövuoroVelhon demoesittely veloituksetta ja ilman sitoumuksia

Back to top