Työvuorosuunnittelu sote-alalle

TyövuoroVelho soveltuu erinomaisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, jotka ovatkin suurin asiakasryhmämme. Ohjelmistomme on ratkaissut jo usean sadan sote-alan toimijan työvuorosuunnittelu- ja työajanseurantapulmat.

Näppärä työvuorosuunnitteluohjelma säästää aikaasi ja voit kohdentaa vapautuvia resurssejasi muihin tärkeämpiin toimintoihin.

Ohjelmasta löytyy valmiina seuraavat sote-alan työehtosopimukset: Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes, Sosiaalialan järjestöjä koskeva tes, Ensihoitopalvelualan tes, Suun terveydenhoidon tes (HLTAY ja Tehy), KVTES (jakso-, yleis- ja toimistotyöaika) ja AVAINTES.

 

Tilaa demo!

TyövuoroVelho soveltuu laajasti erilaisille sote-alan organisaatioille

Hoivakodit

TyövuoroVelho on oiva ratkaisu sekä yksityisille että kunnallisille hoivakotipalveluita tuottaville organisaatioille. Ohjelmistossa on useita hoivakotien työvuorosuunnittelua tukevia ominaisuuksia, kuten henkilöstömitoituslaskuri, jonka avulla nähdään, että vuorossa on riittävä miehitys suhteessa asiakasmäärään.

Kotihoito

TyövuoroVelho soveltuu mainiosti kotihoitoa tarjoaville yrityksille työvuorosuunnittelun työkaluksi. Ratkaisu soveltuu sekä yksityiselle että kuntapuolelle. Vuoroon voidaan liittää lisätietoja ja työpiste, jotta työntekijä näkee, missä kohteessa hänen tulee milloinkin olla. Työntekijä voi myös leimata tunnit kohteittain kellokortti-lisäpalvelun avulla.

Hammaslääkäriasemat

TyövuoroVelho soveltuu erinomaisesti hammaslääkäriasemien työvuorosuunnitteluun. Vuorot voidaan suunnitella huonekohtaisesti ja nähdä, kenen hammaslääkärin kanssa kukin hoitaja minäkin päivänä työskentelee. Tämä saadaan ratkaistua TyövuoroVelhon työpistekohtaisella suunnittelulla.

Lastensuojelu

TyövuoroVelho on toimiva ratkaisu lastensuojelulaitosten työvuorosuunnitteluun. Ohjelmisto soveltuu sekä yksityisille yrityksille että kunta-alan toimijoille. TyövuoroVelhon avulla voidaan hallinnoida nopeastikin muuttuvia työvuoroja, ja reaaliaikainen työvuorolista mahdollistaa aina ajantasaisen työvuorolistanäkymän.

Ensihoito

TyövuoroVelho ratkaisee mainiosti ensihoitopalveluja tuottavien organisaatioiden työvuorosuunnittelutarpeet ja työajanseurannan. Ohjelmistosta nähdään miehitys työvuoroittain, tarvittaessa jopa tuntitasolla. TyövuoroVelho mahdollistaa erinomaisesti myös erilaiset vuorokierrot tai toistumat.

Järjestöt ja säätiöt

TyövuoroVelho on oiva ratkaisu järjestöjen ja säätiöiden työajanhallintaan. Työvuorosuunnitteluvaiheessa voidaan suunnitella myös lomat ja poissaolot, ja toteumavaiheessa voidaan tarkentaa, mille projektille tai kustannuspaikalle tunnit kohdistuivat. Ohjelmasta saa myös selkeitä projekti- tai kustannuspaikkakohtaisia raportteja.

TyövuoroVelhoa käyttää jo yli 700 sote-alan organisaatiota

TyövuoroVelhossa on useita ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä sote-alan toimijoiden työvuorosuunnittelussa.

Työvuorossa riittävä miehitys

Vahvuuslaskureiden avulla varmistetaan, että työvuoroissa on oikeat henkilöt oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Tehokasta työvuorosuunnittelua

Oletuspohjat ja kiertävät työvuorolistat nopeuttavat suunnittelua.

Sähköiset liittymät palkkajärjestelmiin

Ohjelmassa on valmiina sähköiset liittymät yleisiin palkkaohjelmistoihin.

Vuorot jakautuvat tasapuolisesti

Tilastojen avulla voidaan tarkastella vuorojen tasapuolisuutta.

Selainpohjainen ohjelma

Selainpohjainen ohjelma ei tarvitse erillisiä asennuksia ja kulkee näppärästi mukana myös mobiilissa.

Raportointi on helppoa

Raportteja voi rajata tarpeen mukaan sekä organisaation että työntekijöiden taustatietojen mukaan.

Miksi sinun tulisi valita TyövuoroVelho?

  • Käytössäsi on oikea määrä – oikeita henkilöitä – oikeassa paikassa – oikeaan aikaan.
  • TyövuoroVelho auttaa sinua laittamaan organisaatiosi tehdyt ja tulevat työtunnit järjestykseen.
  • Säästät työvuorosuunnittelussa selvää aikaa ja voit kohdentaa vapautuvat resurssit oman tehtävän kannalta keskeisiin ydintoimintoihin.
  • Työajanhallinta on nopeaa ja toimivaa.
  • Selaimen kautta käytettävällä TyövuoroVelho-ohjelmalla voit suunnitella ja tarkastella työvuoroja joustavasti juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
  • Sähköistät ratkaisun avulla koko prosessin työvuorosuunnittelusta palkanlaskentaan.

Asiakkaiden kertomaa:

Viola-kotiyhdistys ry

”Työntekijämme voivat hoitaa asioitaan verkon kautta vaikkapa älypuhelimella. Työvuoroja koskevia toiveita voi esittää, tulevat työvuorot tarkistaa ja omat työtoteutumat ilmoittaa missä ja milloin vain.”

Elina Konsala, Viola-kotiyhdistys ry

KVPS-Tukena Oy

”Työvuorot automaattisesti -palvelu on tuonut ajansäästöä ja vähentänyt turhaa käsityötä. Tämä on mukavasti vähentänyt työtunteja listan teosta ja vapauttanut myös henkistä pääomaa.” 

Janne Viita-Aho, Kaarikadun asumisyksikön johtaja

Lue koko tarina

SosPro Satakunta Oy

“Meidän työtämme helpottaa erittäin paljon, että alan työehtosopimukset ovat suoraan järjestelmässä. Esimerkiksi lepoajat ohjelma ilmoittaa, eli jos suunnittelussa lepoaika ei toteudu, ohjelma herjaa punaisella.”

Juha Åman, toiminnanjohtaja

Lue koko tarina!

Tilaa TyövuoroVelhon demoesittely veloituksetta ja ilman sitoumuksia

Back to top